Skip to main content
bht2

ne tür kumar lisansı alınabilir haram 13

By April 24, 2024No Comments

FIKIH konusunda en çok merak edilenler

Elbette,bir Müslümana (Sünnet düşmanı) veya (Farz düşmanı) demek küfür olur. Mahzurludur.İman kelimesine hürmet etmeli. Bütünişler, hayır ve şer Allah tarafındandır. (Önce işleri biz yapıyorduk, şimdiyapamadıklarımız ona kaldı) anlamında söylenirse, küfür olur. İnsanlar ve diğer sebepler, sadece vesiledir. Hayır.Bu işte iyi para var, demek çok para demektir. 1-Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk. Bu sözler, her işte tedbir almayı bildiriyor. Tedbir almazsan,(Allah kayıramaz) değil, (Kayırmaz) deniyor. (Allah onu koruyamaz) denmiyor,(Korumaz) deniyor. Hattâ (Şarap içmek haram, ama şarap içmekten hoşlanıyorum) demek haramsada, küfür olmaz.

  • Öyleyse hayatı boyunca yaptığı her şeye sünnet diyebiliriz.
  • Çocukta güçlü bir “yapılmalı” ve “yapılmamalı” duygusu hakimdir.
  • Zira, mütedeyyin kimselerin en büyük şiarı bunlardır.

Böyle bir çocuğun bu yerlerini ergin erkekte olduğu gibi örtmesi menduptur. Bu ayırım, pisliğin az veya çok oluşuna göre değil, namazın sıhhatına mâni olup olmayan miktarına göre yapılmaktadır. Yoksa pislik, ister galiz olsun, ister hafif, eşyayı kirletmekte birbirine eşittir. Meselâ, bunlar az miktarlardaki bir suyun içine düşseler, o suyu derhal necis (pis) ederler. Namazın farzlarından birisi de necasetten taharettir. Yani bedenimizde veya elbisemizde bulunan necasetin giderilip o şekilde namaza durulması gerekir.

Gusül abdesti olmadan yapılan yemeğin yenmesi de caizdir. “Bekâr’ın bekârla zinası için yüz değnek ve bir yıl sürgün. Dulun dulla zinası için ise yüz değnek ve taşla recm vardır.” (İbn Mâce, Hudûd, 7). “(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur).” (Buhârî, Cenâiz 84). Fatiha, Âyetü’l-kürsi, Nas ve Felak sureleri ile dua, niyaz, tesbih ve övgü ifade eden âyetler ve sureler dua ve tesbih niyetine okunabilir. Her abdestten önce taharet alamak şart değildir. Tuvalet ihtiyacı görüldükten sonra taharet alınır. Basit buluntular bekletmeyi icabettirmezse de bir değer sayılan buluntular bir sene kadar bekletilir, ilân yapılır, sonra bir fakire veya hayır kurumuna hibe edilir. Hafızlık yapan bayanlar, hayızlı günlerinde Kuran okuyabilirler mi …

Sonra bir kelimenin tek anlamı esas alınmaz. Burada Allahyardımcın olsun demek, Allah sana yardım etsin, kolaylık ihsan etsin demektir.Bunun da hiç mahzuru yoktur. Allahü teâlâ ile, Peygamberlerle,meleklerle alay edilirse, buna gülmek caiz olmaz, kasten gülmek küfre sebepolur. Gayr-i ihtiyari yani istemeden, elinde olmadan gülmek küfür olmaz. Gayrimüslimlerin uydurduğu birhurafe veya batıl bir inançla alay edilirse, ona gülmek küfür olmaz. Kendileride, Müslüman olunca, bu hurafelere nasıl inandık diye hayret edip gülüyorlar. 4-Ana babası kâfir olanın, namazda zammı sure olarak (Rabbenağfirlivelivalideyye…) âyetini okuması caizdir, salli bariklerden sonra dua olarakokuması caiz değildir. Çünkümucize sadece Peygamberlerde görülür,çocuğa Peygamber denmiş olur.Allah’ın kudreti ile kurtuldu demek gerekir.

Müslümanlarınböyle sözlerini tevil etmek, hemen kâfir dememek gerekir. O Müslüman, (Ongünlük kömürüm kaldı. Ondan sonra Allah bir çıkış yolu ihsan eder. Nasıl olsa Okerimdir) demek istemiştir. 28-İnsanlar için, (Beni ihya etti, beni ihya ettiniz) demek caiz değildir. İhyaetmek kelimesi, canlandırmak, can vermek, diriltmek anlamındadır. 9-(Allah kuşlara kanat vermeyi ihmal etmemiş) demek uygun değildir. Sanki ihmal de edebiliranlamı çıkacağı için söylememeli. İhmal etmez anlamında söylemek küfür olmaz. 1-Bir alet çalışmayınca veya bozulunca azizlik etti demek uygun değildir.

Leave a Reply